Ukončení činnosti serveru RuskoDnes.cz

Ze serveru www.ruskodnes.cz - RuskoDnes.cz  - 3. 9. 2008
Vážení čtenáři! Vzhledem k tomu, že se většina členů kmenové redakce aktivně věnuje svým profesím, které je živí a plně vytěžují, nejsme již nadále schopni ve svém volném čase kvalitně provozovat tento server. Události z poslední doby si žádají aktivní analytickou práci, kterou hlavně z časových důvodů nejsme s to zajistit na vysoké úrovni. Pokračovat v polovičaté práci nás neuspokojuje

Po celou dobu své existence jsme s povděkem přijímali Vaše komentáře i kritiku. Mnohým čtenářům jsme osobně odpovídali, někdy trochu s údivem sledovali vývoj diskuse pod některými texty. Svými články jsme se snažili skládat mozaiku velice složitého obrazu, kterým Rusko je a vždycky bylo. Snažili jsme se vyvarovat zjednodušování, přesto jsme byli často obviňováni z protiruských postojů. To v nás vyvolávalo úsměv, protože všichni členové redakce jsou vystudovaní rusisté, kteří mají k této zemi velice vřelý vztah a často Rusko navštěvují. Především jsme všichni obdivovateli ruské kultury, která je nesmírně zajímavá, inspirativní a nejde přitom zdaleka jen o dědictví tzv. klasické literatury. Jak plyne i z některých článků, mezi současnými uměleckými počiny v oblasti moderního ruského dramatu, filmu, výtvarného umění a samozřejmě literatury spatřujeme budoucí generály ruské kultury.

V oblasti politiky naše články vyznívaly často bez nadějí. Americká historička a novinářka Anne Applebaumová to vyjádřila slovy: „V Rusku se musí především vystřídat generace...\\\" Někteří z nás ovšem pojímají podezření, že nejde o problém generační.

Závěrem bychom Vám rádi doporučili některé články z našeho serveru. Rusista Tomáš Glanc se zamyslel nad ruskou kulturou během vlády V. Putina (Pár jednotlivostí z ruské kultury 2000–2008), Štěpán Černoušek napsal po pobytu v Grozném zajímavý článek o životě v Čečensku (Groznyj aneb Život za fasádou) a Petr Pešek se svěřil s taji ruské kuchyně (Ruská kuchyně v proměnách doby). Příznivce americké spisovatelky Susan Sontagové jistě potěší překlad eseje z její poslední knihy, který v českém jazyce vyšel poprvé na serveru RuskoDnes.cz (1926... Pasternak, Cvetajevová, Rilke). Na našem serveru byla také zveřejněna hra ruského spisovatele Vladimira Sorokina Dostojevskij trip v překladu Jany Kleňhové. Přední český rusista Vladimír Svatoň se na stránkách serveru RuskoDnes.cz zamyslel nad parafrází Dostojevského u Egona Bondyho (Morální život ateisty – Úvaha nad Bondyho parafrází Dostojevského). Miluše Zadražilová zase připravila zajímavou reportáž z průběhu I. pražského festivalu ruskojazyčných spisovatelů „Jevropa 2008“ (Nepřeslechnutý hlas českého centra Mezinárodního PEN klubu v průběhu I. pražského festivalu ruskojazyčných spisovatelů „Европа 2008“). Mezi výjimečné projekty našeho serveru patří rozsáhlá analýza stavu české rusistiky. V každé rubrice ale najdete mnoho dalších článků, které jsou neméně zajímavé. Při tematickém hledání doporučujeme využít našeho vyhledávače, umístěného pod hlavním menu vlevo.

Během uplynulých dvou let se v Rusku přihodila celá řada významných událostí, které do velké míry ovlivnily obraz tohoto státu navenek. Zemřelo několik lidí, jejichž smrt nebylo možné přehlédnout (Anna Politkovskaja a Alexandr Litviněnko), došlo k disciplinované výměně hlavy státu, ale především se změnilo celkové chování Ruska. Poslední 2–3 roky vlády V. Putina a zejména od bezpečnostní konference v Mnichově na počátku roku 2007 je RF jinou zemí. Je sebejistější a neohroženější. Hodnocení toho, jaké budou další vývojové křižovatky největšího státu světa, teď ponecháváme na jiných informačních zdrojích. S mnohými z našich autorů se budete i nadále setkávat na stránkách jiných serverů, časopisů a knižních publikací.

Děkujeme Vám za čas, který jste s námi strávili.

redakce (redakceruskodnes.cz)