ISSN 1802-4211 - Činnost serveru byla ukončena 3. 9. 2008, server již není aktualizován.
1. 10. 2023 | 20:47:16
Politika
Kultura
Zprávy
Knižní novinky
Speciály
RuskoDnes.cz
Vyhledávání v článcích

Speciál: Americko-ruské vztahy: výzvy pro novou administrativu
V. Putin a G. Bush (Moskva, 20006) - Zdroj: www.kremlin.ru
Rok 1807 bývá považován za začátek diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.(i) Je to rok, kdy bylo Rusku nabídnuto, aby vyslalo svého ministra jako zástupce země do Spojených států. O dva roky později bylo zastoupení obou zemí reciproční a prvním... více >>
 

Promarněná příležitost Zajatců mlhy

Kultura - 5. 2. 2007 - Od loňského podzimu českými kiny putuje rusko-německý film ZAJATCI MLHY (Polumgla) – celovečerní debut Arťoma Antonova z roku 2005. Válečný příběh nastíněný v anotaci sliboval mnoho, nesplnil bohužel téměř nic...

Zajatci mlhy - Zdroj: wikipedia.ru

Zajatci mlhy - Zdroj: wikipedia.ru

Mladý poručík Anochin uteče nedoléčený z vojenského lazaretu, aby mohl zase zpátky na frontu bít fašisty. Je mu ale svěřen jiný úkol, má odcestovat se skupinou patnácti německých zajatců na Sibiř a postavit tam důležitou stavbu, jakousi radiostanici pro vojenská letadla. To se mu samozřejmě nelíbí, ale rozkaz je rozkaz. Cesta proběhne celkem bez problémů a i přes počáteční odpor vesničanů se přeci jen skupina pustí do díla. Ale jak už to tak bývá, vesnice je plná vdov a fašisti jsou mladí silní muži, postupně si je ženy rozeberou do svých opuštěných domovů a rozhodně nejen na výpomoc v hospodářství. Všichni se sblíží, ale jednoho dne přijde zpráva, že věž už vlastně ani není potřeba, letecká trasa byla odkloněna o šest set verst dál, kde ji už stavějí jiní zajatci. “Naši” fašisti už nejsou zapotřebí, nejsou pro ně ani potraviny, takže co s nimi? Přijede major s vojáky, zajatce zastřelí a odjedou i s ruskými dozorci včetně poručíka Anochina.

Samotný film probíhá stejně lehce, jako je naznačen. Bez jakýchkoli zádrhelů či složitých zápletek a těžkých situací. Všem se všechno daří, všichni se vlastně mají rádi a že to dopadlo, jak to dopadlo, s tím už se nedá nic dělat, taková je válka.

Proč? Domnívám se, že si autoři zapomněli zvolit ústřední téma (krutost války sama o sobě žádným tématem není) a jen převyprávěli příběh. Absencí tématu začínají všechny další problémy, od jasně vymezeného žánru (režisér se neustále rozmýšlí, jestli točí melodrama, drama nebo tragikomedii), přes chybějícího hlavního hrdinu (hrdiny), až po jasnou obrazovou a vůbec filmovou koncepci.

Film se pro neexistenci hlavního hrdiny rozmělňuje do krátkých epizod, které se každou chvíli věnují jiným postavám a ty předchozí beztrestně opouštějí, nedohrávají je. Zpočátku se oním gerojem jeví poručík Anochin, avšak ve vesnici ho vystřídá dvojice vesničanka-vdova a Hans-zajatec. Nebo ho střídá až druhá podobně uspořádaná dvojice, jejíž krátký vztah naruší návrat invalidního manžela z fronty? Nebo je hrdinou celá německá skupina? Všechny vdovy? Drsné sibiřské prostředí? Nic takového.

A chybí-li hrdina, těžko se potom vypráví příběh. A přitom je zaděláno hned na několik příběhů-osudů: Ještě ne zcela doléčený poručík, který musí plnit podle něj ponižující rozkaz. Bojuje s nepříznivými podmínkami, s alkoholem, s tragickým zážitkem z fronty, musí se rozhodovat mezi plněním vojenských předpisů a obyčejnou lidskostí, lavíruje mezi zajatci a vesničany a ještě se k tomu všemu asi zamiluje.

Zajímavé osudy měly přece také ženy čekající na své muže, mnohdy jen na oznámení o jejich smrti. Najednou žijí vedle možných vrahů svých mužů. Dokonce jim musejí pomáhat. A je zcela přirozené, že se s nimi později i sblíží. Ne všechny ale svou situaci řeší stejně a tak mezi nimi dochází k různým konfliktům. A co když se domů vrátí manžel prohlášený za mrtvého...

Režisér Antonov sice nabízí řadu motivů, které slibují zajímavý konflikt nebo aspoň komplikaci, tyto momenty bohužel zůstávají nevyužity nebo se s nimi pracuje velmi povrchně. Tak například Anochinovo pití je naznačeno tak neobratně, že by s tím neprošel žádný student režie. Poručík si vždy jen mocně lokne z čutory nebo se o jeho problému někdo zmíní, ale nikdy ho nevidíme opilého, natož aby opilost či následná kocovina negativně ovlivňovala jeho jednání (snad kromě naivně zinscenovaného pokusu dostat se do postele vnučky své domácí).

Navíc je to opravdu slabá figura a sami autoři scénáře se díky ní připravují o vyhrocené situace, které by tomuto filmu velmi slušely. Okamžitě poleví všem prosbám, nevzdoruje, nerozkazuje. Opět se projevuje absence žánru. Pokud by bylo zvoleno klasické válečné drama nebo dokonce tragédie, poručík by se dostával do nepříjemných a nevyhnutelných situací jaksi nevinně, stržen osudem. Proč okamžitě poleví a dovolí německým vojákům bydlet u vdov v chalupě? Stačí, kdyby shořela provizorní kasárna a ubytování u vdov by se stalo nevyhnutelným a nutným pro přežití. Tady se nabízí dilema mezi vojenskou kázní, předpisy a obyčejnou lidskostí! On k tomu byl donucen. O to cennější by pak bylo následné sblížení všech (postupné a proti jejich vůli) a tragický konec filmu.

To souvisí s dramaturgicky “povinným” leč velmi slabým odporem vesničanů proti přítomnosti fašistů v jejich vesnici. Vždyť kdyby Anochin musel v zájmu přežití zajatců a splnění rozkazu brát vesničanům sekery, potraviny a ne je dobrácky a lišácky přemlouvat, zase by se vyhrotila situace. Takto celý dramatický konflikt sklouzl do “roztomilé” idylky. Podobně jako rádobyvtipný vesnický “odboj” a “sabotáž”. Takže divák má pro změnu pocit, že sleduje “veselé příběhy válečných zajatců na Rusi”.

Další snad i naznačený, ale bohužel opět nevyužitý motiv spatřuji v postavě německého důstojníka. Ten si neustále zachovává svou vojenskou německou a snad i aristokratickou hrdost a nabádá k ní i své krajany. Nemá radost z jejich sbližování s vesničany, hlavně ženami a vůbec s Rusy, chce dokázat, že německý voják je lepší, disciplinovanější, civilizovanější než ten ruský, s úšklebkem vítá každou další Anochinovu prohru. Nabízel se konflikt těchto dvou poručíků (vzpomeňme si na podobný ve filmu Most přes řeku Kwai, r: David Lean, 1957), německého profesionálního vojáka a ruského brance, toužícího bít fašisty a bránit svou vlast.

Další nevyužitý motiv – babka šamanka. Ano, na Sibiři dodnes žije řada etnik, která dodržují rituály a tradice svých předků, včetně šamanství (např. Evenkové), ale babka šamanka působí ve filmu nepatřičně, spíše komicky a pohádkově. Laciným způsobem natočená scéna zaříkávání opět na důvěryhodnosti a opravdovosti filmu nepřidá. Stejně jako další motiv “pohanství” - jakýsi masopustní rej na Štědrý večer (samozřejmě Štědrý večer německých vojáků, Rusové slavili Nový rok a pravoslavné Vánoce jsou až 6. ledna). Zřejmě měla býti tato scéna kontrastem k té tragické následující závěrečné, ale je to opět velmi laciná snaha o poetiku a znázornění štěstí všech a jakoby se sem vloudila z jiného filmu.

Mám pocit, že se tvůrci snažili “narvat” do filmu co se dá, včetně nezbytného udavačství, které je samozřejmě na místě a Anochinův zástupce si je dobře vědom politického nebezpečí, které jim všem hrozí, za jejich bratříčkování se zajatci. Jenomže právě kvůli tomu, že se ve filmu stále střídají melodramatické, komické a tragické polohy, motiv působí křečovitě, dokonce možná trochu komicky. Diváka zamrazí, když zjistí, že kdyby si generál přečetl tzv. udání dříve, v okamžiku, kdy ho dostal, mohlo se tragédii zabránit. Ale historická zkušenost napovídá, že i kdyby vše dopadlo “dobře”, během krátké doby by domestikovaní Němci a jejich ruské ženy stejně putovali do lágrů.

Na druhou stranu ale musím vyzdvihnout nádherný motiv slaboduchého námořníka Viťki, který se svým psím spřežením doručuje ženám oznámení o smrti manžela ve válce. V tomto “poslu smrti” cítím magii Dálného Východu, se všemi jeho původními obyvateli (Viťka je evidentně Evenk nebo příslušník jiného neslovanského etnika), která tolik schází babce šamance. I zjevování se Viťki je dávkováno velmi promyšleně a dramaticky, jako předzvěst tragických událostí, byť třeba jen odpočívá se svými psy na zasněžené pláni.

Také zpracování závěrečné tragédie je velmi působivé, snad proto, že je jednoduché, nepatetické a hlavně rychlé (a tím bohužel trochu ční z celého filmu), takže divák stále nemůže uvěřit tomu, co se stalo.

Jakoby se film snažil vypadat světově, jako hollywoodský válečný velkofilm, byť bez velkolepých válečných scén. Jakoby se kamera chtěla vyrovnat krásám sibiřské přírody, takže např. noční scény jsou rádoby efektně nasvíceny, na spící vesnici padá třpytivý sníh, ovšem vnímavý divák tuší hned za kantnou stojící lampy, které vydávají toto umělé a nepřirozené osvětlení. Anochinovy zlé noční můry jsou nepatřičně stylizované obrazové exibice, a i naprosto neúčelné přeostřování připomíná spíše školní kameramanské cvičení, ve kterém musí student předvést vše co umí, než promyšlenou obrazovou koncepci. Herci jsou neustále vymydlení, strhané sibiřské ženy mají krásně upravené obočí a celá vesnice vypadá jako z pohádky – roubené stavby, zasněžené stromy a pláně... Film působí, jako když se Američané snaží natočit Vojnu a mír nebo Doktora Živaga. Divák cítí, že vesnice je filmová stavba, špína je nakašírovaná, nepořádek je tak úhledný a neustále se zdůrazňuje romantická širá Rus. Prostě tomu není možné věřít. To by nevadilo, kdyby divák tušil, na jaký film se dívá, což je opět problém žánru, resp. jeho absence.

Výsledný dojem je takový, že se debutant Antonov snažil předvést, co všechno se naučil, ale nějak mu uniklo to hlavní, téma filmu. To si zřejmě nestanovil, nepodřídil se mu, pouze jen “velkolepě”, bez většího přesahu, povyprávěl jinak velmi zajímavý a mnoho nabízející příběh. Je to škoda, když se na vás dvě hodiny z plátna valí režijní a obrazová exhibice a vy jen pláčete nad naprosto nevyužitým potenciálem příběhu.

Film byl uveden na loňském MFF Karlovy Vary v sekci Na východ od západu a vyznamenán mimo jiné cenou za nejlepší debut (Iris of Tomorrow Prize) na New Montreal Film Festival, což autorce této recenze bere veškeré iluze.

ZAJATCI MLHY (Polumgla, Rusko, Německo, 2005)

režie: Arťom Antonov, námět a scénář: Igor Bolgarin, Viktor Smirnov, kamera: Andrej Vorobjov, hrají: Jurij Tarasov, Anastasia Ševeljova, Sergej Grjaznov, Johannes Rapp a další., 100 minut, distribuce Cinemart

Pro srovnání nabízím odkazy na jiné recenze:

Cinema

Nekultura

ČSFD

Marta Nováková (Marta.Nruskodnes.cz)

Vytisknout článek

Komentáře čtenářů


wLGbmrYHXUNPva
Autor: wAbWsQOKauBaj   Vloženo: 3. 9. 2008 | 8:27:36
do not worry, viagra find order search pages edinburgh, [url="http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/viagra-find-order-search-pages-edinburgh.html"]viagra find order search pages edinburgh[/url], http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/viagra-find-order-search-pages-edinburgh.html viagra find order search pages edinburgh, 919921, can viagra cause impotence, [url="http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/can-viagra-cause-impotence.html"]can viagra cause impotence[/url], http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/can-viagra-cause-impotence.html can viagra cause impotence, >:DDD, canada viagra mail, [url="http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/canada-viagra-mail.html"]canada viagra mail[/url], http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/canada-viagra-mail.html canada viagra mail, gosxi, cohort studies on diabetes viagra, [url="http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/cohort-studies-on-diabetes-viagra.html"]cohort studies on diabetes viagra[/url], http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/cohort-studies-on-diabetes-viagra.html cohort studies on diabetes viagra, inpdh, suppliers of viagra in uk, [url="http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/suppliers-of-viagra-in-uk.html"]suppliers of viagra in uk[/url], http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/suppliers-of-viagra-in-uk.html suppliers of viagra in uk, joha, pricing viagra pills, [url="http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/pricing-viagra-pills.html"]pricing viagra pills[/url], http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/pricing-viagra-pills.html pricing viagra pills, 9417, john hargrave viagra, [url="http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/john-hargrave-viagra.html"]john hargrave viagra[/url], http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/john-hargrave-viagra.html john hargrave viagra, gjm, viagra history, [url="http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/viagra-history.html"]viagra history[/url], http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/viagra-history.html viagra history, >:-PP, viagra uk purchase, [url="http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/viagra-uk-purchase.html"]viagra uk purchase[/url], http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/viagra-uk-purchase.html viagra uk purchase, >:O, viagra soft tabs uk buy, [url="http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/viagra-soft-tabs-uk-buy.html"]viagra soft tabs uk buy[/url], http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/viagra-soft-tabs-uk-buy.html viagra soft tabs uk buy, snx, irregular erection after viagra, [url="http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/irregular-erection-after-viagra.html"]irregular erection after viagra[/url], http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/irregular-erection-after-viagra.html irregular erection after viagra, 0646, viagra racing heart, [url="http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/viagra-racing-heart.html"]viagra racing heart[/url], http://buy-viagra-pill.ispharmachem.com/viagra-racing-heart.html viagra racing heart, asulqc,
kHYLrkFFmTeFf
Autor: bVCDtifhP   Vloženo: 3. 9. 2008 | 6:55:39
Yes, realy help me, ordering viagra online from canada, [url="http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/ordering-viagra-online-from-canada.html"]ordering viagra online from canada[/url], http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/ordering-viagra-online-from-canada.html ordering viagra online from canada, uacnep, viagra w, [url="http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/viagra-w.html"]viagra w[/url], http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/viagra-w.html viagra w, =-DD, erectyle disfunction viagra, [url="http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/erectyle-disfunction-viagra.html"]erectyle disfunction viagra[/url], http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/erectyle-disfunction-viagra.html erectyle disfunction viagra, pat, buy viagra from an online pharmacy, [url="http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/buy-viagra-from-an-online-pharmacy.html"]buy viagra from an online pharmacy[/url], http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/buy-viagra-from-an-online-pharmacy.html buy viagra from an online pharmacy, 740180, viagra prescription drug, [url="http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/viagra-prescription-drug.html"]viagra prescription drug[/url], http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/viagra-prescription-drug.html viagra prescription drug, ccu, why viagra would be ineffective, [url="http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/why-viagra-would-be-ineffective.html"]why viagra would be ineffective[/url], http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/why-viagra-would-be-ineffective.html why viagra would be ineffective, :DD, cream female viagra videos, [url="http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/cream-female-viagra-videos.html"]cream female viagra videos[/url], http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/cream-female-viagra-videos.html cream female viagra videos, hepd, when to take viagra, [url="http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/when-to-take-viagra.html"]when to take viagra[/url], http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/when-to-take-viagra.html when to take viagra, iny, viagra over counter, [url="http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/viagra-over-counter.html"]viagra over counter[/url], http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/viagra-over-counter.html viagra over counter, 28235, does viagra help keep it up, [url="http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/does-viagra-help-keep-it-up.html"]does viagra help keep it up[/url], http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/does-viagra-help-keep-it-up.html does viagra help keep it up, 475654, comparing cealis and viagra, [url="http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/comparing-cealis-and-viagra.html"]comparing cealis and viagra[/url], http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/comparing-cealis-and-viagra.html comparing cealis and viagra, 797798, female free sample viagra, [url="http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/female-free-sample-viagra.html"]female free sample viagra[/url], http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/female-free-sample-viagra.html female free sample viagra, 79460, viagra dosis, [url="http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/viagra-dosis.html"]viagra dosis[/url], http://buy-viagra-online-in.ispharmachem.com/viagra-dosis.html viagra dosis, onv,
EXIBmVmpmwJZ
Autor: ncpTgQrLrrfc   Vloženo: 3. 9. 2008 | 6:28:32
best info, free viagra samples before buying, [url="http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/free-viagra-samples-before-buying.html"]free viagra samples before buying[/url], http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/free-viagra-samples-before-buying.html free viagra samples before buying, =DDD, ordering viagra from india, [url="http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/ordering-viagra-from-india.html"]ordering viagra from india[/url], http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/ordering-viagra-from-india.html ordering viagra from india, >:-OOO, 1cialis levitra viagra vs vs, [url="http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/1cialis-levitra-viagra-vs-vs.html"]1cialis levitra viagra vs vs[/url], http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/1cialis-levitra-viagra-vs-vs.html 1cialis levitra viagra vs vs, nhxzt, viagra pfizer history, [url="http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/viagra-pfizer-history.html"]viagra pfizer history[/url], http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/viagra-pfizer-history.html viagra pfizer history, %-PPP, personal experience viagra, [url="http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/personal-experience-viagra.html"]personal experience viagra[/url], http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/personal-experience-viagra.html personal experience viagra, 8)), viagra tablets picture, [url="http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/viagra-tablets-picture.html"]viagra tablets picture[/url], http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/viagra-tablets-picture.html viagra tablets picture, fffa, liver disease viagra, [url="http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/liver-disease-viagra.html"]liver disease viagra[/url], http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/liver-disease-viagra.html liver disease viagra, 083, viagra ireland hgh human growth hormone, [url="http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/viagra-ireland-hgh-human-growth-hormone.html"]viagra ireland hgh human growth hormone[/url], http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/viagra-ireland-hgh-human-growth-hormone.html viagra ireland hgh human growth hormone, 1626, is viagra good for hypertension, [url="http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/is-viagra-good-for-hypertension.html"]is viagra good for hypertension[/url], http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/is-viagra-good-for-hypertension.html is viagra good for hypertension, mpywj, cialis pills levitra generic viagra, [url="http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/cialis-pills-levitra-generic-viagra.html"]cialis pills levitra generic viagra[/url], http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/cialis-pills-levitra-generic-viagra.html cialis pills levitra generic viagra, 801, vicoden morphine viagra, [url="http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/vicoden-morphine-viagra.html"]vicoden morphine viagra[/url], http://canadian-generic-viagra.ispharmachem.com/vicoden-morphine-viagra.html vicoden morphine viagra, imfbd,
MezRUDDb
Autor: uivvApOj   Vloženo: 3. 9. 2008 | 6:00:18
best info, history of viagra, [url="http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/history-of-viagra.html"]history of viagra[/url], http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/history-of-viagra.html history of viagra, =OO, gay viagra, [url="http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/gay-viagra.html"]gay viagra[/url], http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/gay-viagra.html gay viagra, ypm, find how to use viagra, [url="http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/find-how-to-use-viagra.html"]find how to use viagra[/url], http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/find-how-to-use-viagra.html find how to use viagra, :PPP, viagra heart disease may 13, [url="http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/viagra-heart-disease-may-13.html"]viagra heart disease may 13[/url], http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/viagra-heart-disease-may-13.html viagra heart disease may 13, =-((, buy now online viagra, [url="http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/buy-now-online-viagra.html"]buy now online viagra[/url], http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/buy-now-online-viagra.html buy now online viagra, 483580, viagra no prior prescription, [url="http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/viagra-no-prior-prescription.html"]viagra no prior prescription[/url], http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/viagra-no-prior-prescription.html viagra no prior prescription, :-))), cost of viagra in canada, [url="http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/cost-of-viagra-in-canada.html"]cost of viagra in canada[/url], http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/cost-of-viagra-in-canada.html cost of viagra in canada, pay, viagra testosterone mail order, [url="http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/viagra-testosterone-mail-order.html"]viagra testosterone mail order[/url], http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/viagra-testosterone-mail-order.html viagra testosterone mail order, :D, free viagra samples before buying index, [url="http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/free-viagra-samples-before-buying-index.html"]free viagra samples before buying index[/url], http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/free-viagra-samples-before-buying-index.html free viagra samples before buying index, 37609, viagra and cialis cheap, [url="http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/viagra-and-cialis-cheap.html"]viagra and cialis cheap[/url], http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/viagra-and-cialis-cheap.html viagra and cialis cheap, ohsxxu, find viagra edinburgh sites pages, [url="http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/find-viagra-edinburgh-sites-pages.html"]find viagra edinburgh sites pages[/url], http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/find-viagra-edinburgh-sites-pages.html find viagra edinburgh sites pages, :-]]], cialis generic viagra, [url="http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/cialis-generic-viagra.html"]cialis generic viagra[/url], http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/cialis-generic-viagra.html cialis generic viagra, kxn, viagra costs australia, [url="http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/viagra-costs-australia.html"]viagra costs australia[/url], http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/viagra-costs-australia.html viagra costs australia, 18909, united states discount viagra, [url="http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/united-states-discount-viagra.html"]united states discount viagra[/url], http://blindness-due-to-viagra.ispharmachem.com/united-states-discount-viagra.html united states discount viagra, znc,
VGKHlFWT
Autor: nVoBHFrulSUxyGg   Vloženo: 3. 9. 2008 | 5:06:48
do not worry, viagra natural herbs, [url="http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/viagra-natural-herbs.html"]viagra natural herbs[/url], http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/viagra-natural-herbs.html viagra natural herbs, %OO, price quote for viagra, [url="http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/price-quote-for-viagra.html"]price quote for viagra[/url], http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/price-quote-for-viagra.html price quote for viagra, vpyoxq, viagra generic brand, [url="http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/viagra-generic-brand.html"]viagra generic brand[/url], http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/viagra-generic-brand.html viagra generic brand, 66109, viagra and athletic performance, [url="http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/viagra-and-athletic-performance.html"]viagra and athletic performance[/url], http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/viagra-and-athletic-performance.html viagra and athletic performance, xjq, watermelon rind as viagra, [url="http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/watermelon-rind-as-viagra.html"]watermelon rind as viagra[/url], http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/watermelon-rind-as-viagra.html watermelon rind as viagra, 7015, discount viagra pharmacy online, [url="http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/discount-viagra-pharmacy-online.html"]discount viagra pharmacy online[/url], http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/discount-viagra-pharmacy-online.html discount viagra pharmacy online, 8-P, viagra london clinic regents, [url="http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/viagra-london-clinic-regents.html"]viagra london clinic regents[/url], http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/viagra-london-clinic-regents.html viagra london clinic regents, xyqjk, female viagra wikipedia, [url="http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/female-viagra-wikipedia.html"]female viagra wikipedia[/url], http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/female-viagra-wikipedia.html female viagra wikipedia, =-]]], flomax viagra, [url="http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/flomax-viagra.html"]flomax viagra[/url], http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/flomax-viagra.html flomax viagra, 1582, viagra cealis, [url="http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/viagra-cealis.html"]viagra cealis[/url], http://buy-viagra-on-line-in-uk.ispharmachem.com/viagra-cealis.html viagra cealis, mrvexm,
crJnyJrWyvmAxRUo
Autor: tCYpAocTjVZpUKHITCy   Vloženo: 3. 9. 2008 | 4:03:42
Yes, realy help me, viagra and advil, [url="http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/viagra-and-advil.html"]viagra and advil[/url], http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/viagra-and-advil.html viagra and advil, >:OOO, buying viagra online noprescription, [url="http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/buying-viagra-online-noprescription.html"]buying viagra online noprescription[/url], http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/buying-viagra-online-noprescription.html buying viagra online noprescription, tzv, nitroglycerin and viagra, [url="http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/nitroglycerin-and-viagra.html"]nitroglycerin and viagra[/url], http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/nitroglycerin-and-viagra.html nitroglycerin and viagra, ypyip, viagra and cream, [url="http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/viagra-and-cream.html"]viagra and cream[/url], http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/viagra-and-cream.html viagra and cream, 8], how dose viagra work, [url="http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/how-dose-viagra-work.html"]how dose viagra work[/url], http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/how-dose-viagra-work.html how dose viagra work, gpbo, viagra users reviews, [url="http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/viagra-users-reviews.html"]viagra users reviews[/url], http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/viagra-users-reviews.html viagra users reviews, ikfzb, edinburgh uk viagra tid cfm moo, [url="http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/edinburgh-uk-viagra-tid-cfm-moo.html"]edinburgh uk viagra tid cfm moo[/url], http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/edinburgh-uk-viagra-tid-cfm-moo.html edinburgh uk viagra tid cfm moo, :PP, paroxetine and viagra, [url="http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/paroxetine-and-viagra.html"]paroxetine and viagra[/url], http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/paroxetine-and-viagra.html paroxetine and viagra, =-P, pulmonary hypertension viagra, [url="http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/pulmonary-hypertension-viagra.html"]pulmonary hypertension viagra[/url], http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/pulmonary-hypertension-viagra.html pulmonary hypertension viagra, :PP, cheap generic viagra online, [url="http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/cheap-generic-viagra-online.html"]cheap generic viagra online[/url], http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/cheap-generic-viagra-online.html cheap generic viagra online, nadbt, citrate generic sildenafil viagra, [url="http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/citrate-generic-sildenafil-viagra.html"]citrate generic sildenafil viagra[/url], http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/citrate-generic-sildenafil-viagra.html citrate generic sildenafil viagra, uydnx, buy uk viagra, [url="http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/buy-uk-viagra.html"]buy uk viagra[/url], http://can-females-take-viagra.ispharmachem.com/buy-uk-viagra.html buy uk viagra, 2527,
ksmJljSmPXsnnixwUD
Autor: qfGAQibXpSYFBe   Vloženo: 3. 9. 2008 | 2:36:41
best info, viagra find viagra edinburgh search, [url="http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/viagra-find-viagra-edinburgh-search.html"]viagra find viagra edinburgh search[/url], http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/viagra-find-viagra-edinburgh-search.html viagra find viagra edinburgh search, 494, viagra substitute unsecured loan, [url="http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/viagra-substitute-unsecured-loan.html"]viagra substitute unsecured loan[/url], http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/viagra-substitute-unsecured-loan.html viagra substitute unsecured loan, 8)), year viagra generic, [url="http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/year-viagra-generic.html"]year viagra generic[/url], http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/year-viagra-generic.html year viagra generic, qrgm, viagra affiliate, [url="http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/viagra-affiliate.html"]viagra affiliate[/url], http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/viagra-affiliate.html viagra affiliate, 819, no prescription viagra, [url="http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/no-prescription-viagra.html"]no prescription viagra[/url], http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/no-prescription-viagra.html no prescription viagra, qxv, viagra phone prescription, [url="http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/viagra-phone-prescription.html"]viagra phone prescription[/url], http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/viagra-phone-prescription.html viagra phone prescription, 72206, generic low price viagra, [url="http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/generic-low-price-viagra.html"]generic low price viagra[/url], http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/generic-low-price-viagra.html generic low price viagra, 38315, viagra mail order prescriptions, [url="http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/viagra-mail-order-prescriptions.html"]viagra mail order prescriptions[/url], http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/viagra-mail-order-prescriptions.html viagra mail order prescriptions, ouojhr, canada buy real viagra online, [url="http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/canada-buy-real-viagra-online.html"]canada buy real viagra online[/url], http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/canada-buy-real-viagra-online.html canada buy real viagra online, >:P, watermelon as viagra, [url="http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/watermelon-as-viagra.html"]watermelon as viagra[/url], http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/watermelon-as-viagra.html watermelon as viagra, 530, funny viagra ad, [url="http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/funny-viagra-ad.html"]funny viagra ad[/url], http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/funny-viagra-ad.html funny viagra ad, =], can i just take one viagra, [url="http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/can-i-just-take-one-viagra.html"]can i just take one viagra[/url], http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/can-i-just-take-one-viagra.html can i just take one viagra, gzmsao, mark martin viagra hauler, [url="http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/mark-martin-viagra-hauler.html"]mark martin viagra hauler[/url], http://after-ejaculation-viagra.ispharmachem.com/mark-martin-viagra-hauler.html mark martin viagra hauler, 04508,
tfsmiYzZKHoJjuVqW
Autor: tvUMVuldO   Vloženo: 3. 9. 2008 | 2:12:55
Yes, realy help me, the viagra, [url="http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/the-viagra.html"]the viagra[/url], http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/the-viagra.html the viagra, awxy, viagra free pages edinburgh search find, [url="http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/viagra-free-pages-edinburgh-search-find.html"]viagra free pages edinburgh search find[/url], http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/viagra-free-pages-edinburgh-search-find.html viagra free pages edinburgh search find, 760, women use viagra, [url="http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/women-use-viagra.html"]women use viagra[/url], http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/women-use-viagra.html women use viagra, =P, can viagra be cut into two, [url="http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/can-viagra-be-cut-into-two.html"]can viagra be cut into two[/url], http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/can-viagra-be-cut-into-two.html can viagra be cut into two, 19731, viagra beginning dose, [url="http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/viagra-beginning-dose.html"]viagra beginning dose[/url], http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/viagra-beginning-dose.html viagra beginning dose, lsw, viagra indigestion, [url="http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/viagra-indigestion.html"]viagra indigestion[/url], http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/viagra-indigestion.html viagra indigestion, %PP, lady viagra testostrone libby, [url="http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/lady-viagra-testostrone-libby.html"]lady viagra testostrone libby[/url], http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/lady-viagra-testostrone-libby.html lady viagra testostrone libby, vwy, mixing oysters and viagra, [url="http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/mixing-oysters-and-viagra.html"]mixing oysters and viagra[/url], http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/mixing-oysters-and-viagra.html mixing oysters and viagra, 685, viagra after prostate surgery, [url="http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/viagra-after-prostate-surgery.html"]viagra after prostate surgery[/url], http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/viagra-after-prostate-surgery.html viagra after prostate surgery, 7045, how does viagra work for women, [url="http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/how-does-viagra-work-for-women.html"]how does viagra work for women[/url], http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/how-does-viagra-work-for-women.html how does viagra work for women, xht, viagra bahrain, [url="http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/viagra-bahrain.html"]viagra bahrain[/url], http://buy-discount-viagra-online.ispharmachem.com/viagra-bahrain.html viagra bahrain, 95510,
qPfCQfpRLhVaIlpv
Autor: CSFLTQBpeoioGfohLPo   Vloženo: 3. 9. 2008 | 1:15:23
Yes, realy help me, ptnrs searchfor viagra, [url="http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/ptnrs-searchfor-viagra.html"]ptnrs searchfor viagra[/url], http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/ptnrs-searchfor-viagra.html ptnrs searchfor viagra, 615, stronger than viagra, [url="http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/stronger-than-viagra.html"]stronger than viagra[/url], http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/stronger-than-viagra.html stronger than viagra, kldfc, viagra cheapest prices, [url="http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/viagra-cheapest-prices.html"]viagra cheapest prices[/url], http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/viagra-cheapest-prices.html viagra cheapest prices, 633, headache from taking viagra, [url="http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/headache-from-taking-viagra.html"]headache from taking viagra[/url], http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/headache-from-taking-viagra.html headache from taking viagra, 002, turkish viagra, [url="http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/turkish-viagra.html"]turkish viagra[/url], http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/turkish-viagra.html turkish viagra, 03023, cheapest price for viagra, [url="http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/cheapest-price-for-viagra.html"]cheapest price for viagra[/url], http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/cheapest-price-for-viagra.html cheapest price for viagra, psf, district of columbia viagra flomax interaction, [url="http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/district-of-columbia-viagra-flomax-interaction.html"]district of columbia viagra flomax interaction[/url], http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/district-of-columbia-viagra-flomax-interaction.html district of columbia viagra flomax interaction, 128374, pictures of viagra pills, [url="http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/pictures-of-viagra-pills.html"]pictures of viagra pills[/url], http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/pictures-of-viagra-pills.html pictures of viagra pills, zpgfjy, viagra sacramento, [url="http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/viagra-sacramento.html"]viagra sacramento[/url], http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/viagra-sacramento.html viagra sacramento, 49521, pricing viagra pills, [url="http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/pricing-viagra-pills.html"]pricing viagra pills[/url], http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/pricing-viagra-pills.html pricing viagra pills, 442, how to get viagra, [url="http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/how-to-get-viagra.html"]how to get viagra[/url], http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/how-to-get-viagra.html how to get viagra, 96725, chalis vs viagra, [url="http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/chalis-vs-viagra.html"]chalis vs viagra[/url], http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/chalis-vs-viagra.html chalis vs viagra, ppje, free trial viagra levetra, [url="http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/free-trial-viagra-levetra.html"]free trial viagra levetra[/url], http://can-viagra-hurt-younger-males.ispharmachem.com/free-trial-viagra-levetra.html free trial viagra levetra, >:-DD,
DFNldowLJfIogQuaCVI
Autor: nAircPiEhsY   Vloženo: 30. 8. 2008 | 23:20:46
do not worry, cialis vs viagra katrina image warehouse, [url="http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/cialis-vs-viagra-katrina-image-warehouse.html"]cialis vs viagra katrina image warehouse[/url], http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/cialis-vs-viagra-katrina-image-warehouse.html cialis vs viagra katrina image warehouse, iqr, buying viagra in canadian funds, [url="http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/buying-viagra-in-canadian-funds.html"]buying viagra in canadian funds[/url], http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/buying-viagra-in-canadian-funds.html buying viagra in canadian funds, :-))), viagra abuse athlete, [url="http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/viagra-abuse-athlete.html"]viagra abuse athlete[/url], http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/viagra-abuse-athlete.html viagra abuse athlete, vhu, generic viagra rating, [url="http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/generic-viagra-rating.html"]generic viagra rating[/url], http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/generic-viagra-rating.html generic viagra rating, lickjk, can i overdose on viagra, [url="http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/can-i-overdose-on-viagra.html"]can i overdose on viagra[/url], http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/can-i-overdose-on-viagra.html can i overdose on viagra, dxymvy, viagra alternative research, [url="http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/viagra-alternative-research.html"]viagra alternative research[/url], http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/viagra-alternative-research.html viagra alternative research, 8-)), prank ordering viagra online, [url="http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/prank-ordering-viagra-online.html"]prank ordering viagra online[/url], http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/prank-ordering-viagra-online.html prank ordering viagra online, 8)), wanted too buy viagra, [url="http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/wanted-too-buy-viagra.html"]wanted too buy viagra[/url], http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/wanted-too-buy-viagra.html wanted too buy viagra, 41006, viagra eyesite, [url="http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/viagra-eyesite.html"]viagra eyesite[/url], http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/viagra-eyesite.html viagra eyesite, 8-), do boots sell viagra, [url="http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/do-boots-sell-viagra.html"]do boots sell viagra[/url], http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/do-boots-sell-viagra.html do boots sell viagra, 105345, viagra 36 hour, [url="http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/viagra-36-hour.html"]viagra 36 hour[/url], http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/viagra-36-hour.html viagra 36 hour, vbls, wholesale viagra, [url="http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/wholesale-viagra.html"]wholesale viagra[/url], http://alternative-herbal-viagra.mycheapviagra.com/wholesale-viagra.html wholesale viagra, ibcm,
jTpQAzUXtSSfQyDLG
Autor: rcyBYYOO   Vloženo: 27. 8. 2008 | 9:09:43
hX5UA0 icdmcjucgkrc, [url=http://cnkseamruwxt.com/]cnkseamruwxt[/url], [link=http://urzhpkbimouq.com/]urzhpkbimouq[/link], http://pjhmtkpzttnm.com/
 
Sponzor serveru
Sponzor serveru
Tomáš Glanc: Ruská kultura 2000–2008
ilustrační obrázek (autor D. Prigov)
Existuje Putinova kulturní politika? Každý režim vytváří určité prostředí, a to se projevuje i v kultuře. Zároveň na rozdíl od sovětské centralizace a stranických usnesení není tento vliv v současnosti zdaleka tak artikulovaný a přehledný a jeho charakteristika svádí k povrchnostem a zjednodušením. více >>
Dvojnásobný prodej zahraničních značek aut
Nejprodávanější auto v Rusku - Zdroj: www.ford.ru
Prodej automobilů neruských značek stoupl za posledního půl roku o 48 % v porovnání se stejným obdobím v minulém roce. Celkem se od ledna do května 2008 prodalo v RF 855 472 aut. Jak uvedly finanční noviny RBK Daily, jen za květen se zvýšil prodej o 42 % na 200 079 automobilů.  více >>
© ruskodnes.cz - všechna práva vyhrazena  |  kontakt: redakce@ruskodnes.cz